กำหนดการประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
27-28 กุมภาพันธ์ 2566

Download Proceeding


Proceeding ฉบับสมบูรณ์ การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11
Download

Proceeding ฉบับสมบูรณ์ การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่

Proceeding ฉบับสมบูรณ์ การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่

การชำระค่าลงทะเบียน

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
ชำระช่วงระยะเวลา
วันที่ 27 ธ.ค. 65-27 ม.ค.66
1. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป
2,500 บาท
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1,500 บาท
3. ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ (ได้รับเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน)
500 บาท
4. ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ (ไม่รับเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน)
ไม่เสียค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา : ตลาดบ้านดู่
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 842-0-14041-4


หมายเหตุ ***
หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาเข้าสู่ระบบและแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน