รถโดยสาร (2 แถว)
1. 087-5817295 (ลุงทัด)
2. 083-5799029 (ลุงขาล)
3. 086-9218545 (ชัย)
4. 064-8594470 (ปั๋น)
5. 085-7248478 (ลุงสัน)
ร้านอาหารอิสลามในจังหวัดเชียงราย
1. ร้านฮาเลฟา ฮาลาล เชียงราย โทร.083-5694763 เปิดเวลา 06.30 - 21.00 น.
2. ร้านรวมมิตร1 เชียงราย โทร. 053-750099 เปิดเวลา 10.00 - 21.00 น.
3. ร้านรสประเสริฐ ฮาลาล เชียงราย โทร. 053-715296 เปิดเวลา 06.00 น.
4. ซาลีมา มุสลิม ฟู๊ด โทร. 081-1047373 เปิดเวลา 06.00 - 18.00 น.
ดูร้านอาหารเพิ่มเติม คลิกที่นี่