การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

แผนที่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (เช้า) พิธีเปิด ปาถกฐาพิเศษ บรรยายพิเศษ

ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

แผนที่
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (บ่าย) นำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์

ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

แผนที่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายข้อมูลอาคาร แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวระยะทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเส้นทาง/แผนที่
1วัดร่องขุ่น
23 กิโลเมตรเส้นทาง
2บ้านดำ (ถวัลย์ ดัชนี) ศิลปินแห่งชาติ
3.4 กิโลเมตรเส้นทาง
3ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) จังหวัดเชียงราย
37 กิโลเมตรเส้นทาง
4สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย
22 กิโลเมตรเส้นทาง
5ไร่ชาฉุยฟง จังหวัดเชียงราย
33 กิโลเมตรเส้นทาง
6พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
43 กิโลเมตรเส้นทาง
7ด่านการค้าชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย
55 กิโลเมตรเส้นทาง

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมคลิกที่นี่
ขอบคุณแหล่งที่มา : เว็บไซต์เชียงรายโฟกัส