ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th
หัวข้อข่าว
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1
รายละเอียด

ประกาศวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2567

- ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด -