ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th
หัวข้อข่าว
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญชวนนักศึกษา ชาย-หญิง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โครงการ
รายละเอียด

ประกาศวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2567

- ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด -