ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th
หัวข้อข่าว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จ-ศ) ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
รายละเอียด

ประกาศวันที่
05 มีนาคม 2567

- ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด -