ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th
หัวข้อข่าว
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าค่ายโครงการการอ่านสำหรับเยาวชน "อ่านเอามัน"
รายละเอียด

ประกาศวันที่
04 เมษายน 2567

- ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด -