ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th
หัวข้อข่าว
กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ. ...
รายละเอียด

ประกาศวันที่
03 พฤษภาคม 2567

- ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด -