ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th
หัวข้อข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งกำหนดการทดสอบความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
รายละเอียด

ประกาศวันที่
03 พฤษภาคม 2567

- ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด -