ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Follow us:

โทร.โทรสาร

0 5377 6131

Email

popa@crru.ac.th
หัวข้อข่าว
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง ป.โท ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


ประกาศวันที่
14 พฤษภาคม 2567

- ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด -