ชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ ป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560