ยินดีต้อนรับสู่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัล/ผลงาน ที่ได้รับ

Cinque Terre

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4

Cinque Terre

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

Cinque Terre

รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

Cinque Terre

รางวัลค่ายดีเลิศ โครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 9

รูปกิจกรรม

Card image cap
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
03 มีนาคม 2566 15:06:44
Card image cap
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
24 กุมภาพันธ์ 2566 18:33:58
Card image cap
แสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565
14 กุมภาพันธ์ 2566 10:34:19
Card image cap
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
08 กุมภาพันธ์ 2566 16:26:58
Card image cap
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Pre-Degree ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
03 กุมภาพันธ์ 2566 10:23:22
Card image cap
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ กศน.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
01 กุมภาพันธ์ 2566 10:20:52
Card image cap
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญคณะ
25 มกราคม 2566 10:16:37
Card image cap
นักศึกษาในรายวิชาจิตวิทยาสังคม ไปศึกษาดูงาน ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย
17 มกราคม 2566 16:11:50

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา

ประกาศวันที่ 13-03-2023 ผู้ประกาศ : Admin | 34 Views


– ไม่พบข้อมูล —
โปรดค้นหาจากที่นี่ -> คลิก

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราดวง สมณาศักดิ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail Tel
วาระงานผู้บริหาร


วารสารบริหารรัฐกิจ

ระบบสารสนเทศงานวิจัย

งานประกันอุบัติเหตุหมู่


แนะนำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE